Sony Xperia Z3 Plus - Telefonatat në vazhdim

background image

Telefonatat në vazhdim

1

Mbyllni telefonatën

2

Bëni një telefonatë të dytë

3

Vendosni telefonatën aktuale në pritje ose përnxirrni një telefonatë në pritje

4

Futni shifrat DTMF gjatë një telefonate

80

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

5

Heshtni mikrofonin gjatë një telefonate

6

Aktivizoni altoparlantin gjatë një telefonate

Për të ndryshuar volumin e mikrofolësit gjatë një telefonate

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.