Sony Xperia Z3 Plus - Posta zanore

background image

Posta zanore

Nëse abonimi juaj përfshin shërbimin e postës zanore, telefonuesit mund t'ju lënë

mesazhe zanore kur nuk mund t'i përgjigjeni telefonatave. Numri i shërbimit të postës

zanore ruhet normalisht në kartën SIM. Nëse jo, mund ta merrni numrin nga ofruesi i

shërbimit dhe t'a futni me dorë.

Për të futur numrin tuaj të postës zanore

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Posta zanore >Cilësimet e

postës zanore > Numri i postës zanore.

3

Futni numrin e postës zanore.

4

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për t'i telefonuar shërbimit të postës zanore

1

Hapni tastierën e telefonimit.

2

Prekni dhe mbani

1

deri sa të formohet numri i postës zanore.

Herën e parë që telefononi numrin e postës zanore, sistemi i postës zanore të operatorit të

rrjetit zakonisht ju kërkon të konfiguroni postën zanore. Për shembull, mund t'ju kvrkohet të

regjistroni një përshëndetje dhe të cilësoni një fjalëkalim.