Sony Xperia Z3 Plus - Modifikimi i tekstit

background image

Modifikimi i tekstit

Mund të përzgjidhni, të pritni, të kopjoni dhe të ngjitni tekst ndërsa shkruani. Mund të

përdorni opsionet e modifikimit duke trokitur dy herë tekstin e futur. Opsionet e

modifikimit më pas bëhen të disponueshme përmes një shiriti të aplikacionit.

Shiriti i modifikimit të tekstit

Pas përzgjedhjes së tekstit duke trokitur lehtë dy herë te një fjalë, shfaqet një shirit

modifikimi me disa vegla të disponueshme:

Prit

Kopjo

Ngjit

Përndaj

Përzgjidh të gjitha

Asistenti

Opsioni

Ngjit shfaqet vetëm kur keni ruajtur tekstin në kujtesën e përkohshme.

74

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përzgjedhur tekstin

1

Trokitni lehtë dy herë te një fjalë për ta theksuar.

2

Mund t'i zvarritni skedat në të dyja anët e fjalës së theksuar për të përzgjedhur më

shumë tekst.

Për të modifikuar tekstin

1

Trokiti lehtë dy herë te një fjalë për të shfaqur shiritin e aplikacionit.

2

Përzgjidhni tekstin që dëshironi të modifikoni dhe më pas përdorni shiritin e

aplikacionit për të bërë ndryshimet e dëshiruara.

Për të përdorur zmadhuesin

Kur futni tekst, takoni dhe mbani në fushën e tekstit për t'a parë tekstin të

zmadhuar dhe për të vendosur kursorin atje ku dëshironi brenda fushës së tekstit.