Sony Xperia Z3 Plus - Madhësia e fontit

background image

Madhësia e fontit

Mund të aktivizoni opsionin

Madhësia e fontit për të rritur madhësinë e paracaktuar të

tekstit që shfaqet në pajisjen tuaj.

Për të cilësuar madhësinë e fontit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Trokitni lehtë

Madhësia e fontit dhe më pas cilësoni madhësinë e dëshiruar të

fontit duke trokitur lehtë te shkalla.