Sony Xperia Z3 Plus - Korrigjimi i ngjyrave

background image

Korrigjimi i ngjyrave

Cilësimi i Korrigjimit të ngjyrave rregullon se si shfaqen njgyrat në ekran për përdoruesit

që janë daltonikë ose që kanë vështirësi me dallimin mes ngjyrave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Korrigjimin e ngjyrave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria > Korrigjimi i ngjyrës.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi nën

Korrigjimi i ngjyrës.

4

Nëse aktivizoni

Korrigjimi i ngjyrës, trokitni lehtë te ndjeshmëria përkatëse e

ngjyrës.

Korrigjimi i ngjyrave është aktualisht një tipar eksperimental dhe mund të ndikojë në cilësinë e

funksionimit të pajisjes.

147

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.