Sony Xperia Z3 Plus - Kyçja e ekranit

background image

Kyçja e ekranit

Funksionaliteti i gjurmëve të gishtave nuk është i disponueshëm në tregun amerikan.

Ka disa opsione të disponueshme për kyçjen e ekranit. Niveli i sigurisë i secilit lloj të

kyçjes përmendet më poshtë të renditur nga më i dobëti deri te më i forti:

Rrëshqitja e shpejtë: pa mbrojtje, por mund të qaseni shpejt tek Ekrani bazë.

Modeli: vizatoni një model të thjeshtë me gisht për të shkyçur pajisjen tuaj.

Kodi PIN: futni një kod PIN numerik me të paktën katër shifra për të shkyçur pajisjen tuaj.

Fjalëkalimi: futni një fjalëkalim alfanumerik për të shkyçur pajisjen tuaj.

12

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Është shumë e rëndësishme që të mbani mend modelin e kyçjes së ekranit, kodin PIN

ose fjalëkalimin tuaj. Nëse e harroni këtë informacion, rikthimi i të dhënave të

rëndësishme, të tilla si kontaktet dhe mesazhet, mund të jetë i pamundur. Nëse keni

konfiguruar një llogari të Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) në pajisjen tuaj

Xperia™, cilësimet e sigurisë të EAS mund të kufizojnë llojin e kyçjes së ekranit për të

lejuar vetëm një PIN ose fjalëkalim. Kjo ndodh kur administratori juaj i rrjetit specifikon një

tip të ekranit të kyçjes për të gjitha llogaritë e EAS për arsye sigurie të ndërmarrjes.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit të kompanisë ose organizatës tuaj për të

kontrolluar se çfarë politikash të sigurisë së rrjetit janë zbatuar për pajisjet celulare.

Funksionaliteti i gjurmëve të gishtave nuk është i disponueshëm në Shtetet e Bashkuara.

Për më shumë cilësime për çdo lloj të kyçjes së ekranit, trokitni lehtë pranë

Kyçja e ekranit.

Për të krijuar një model të kyçjes së ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit > Modeli.

3

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Nëse futni një model të pasaktë të kyçjes pesë herë radhë, duhet të prisni 30 sekonda para se

ta provoni përsëri.

Për të ndryshuar llojin e kyçjes së ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit.

3

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të ndryshuar modelin e kyçjes së ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit.

3

Vizatoni modelin tuaj për shkyçjen e ekranit.

4

Trokitni lehtë te

Modeli dhe ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të krijuar një PIN të kyçjes së ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit > PIN.

3

Futni një PIN numerik dhe më pas trokitni lehtë

Vazhdoni.

4

Rifutni dhe konfirmoni kodin tuaj PIN dhe më pas trokitni lehtë

OK.

Për të krijuar një fjalëkalim të kyçjes së ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit > Fjalëkalimi.

3

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të aktivizuar funksionin e shkyçjes me rrëshqitje

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja e

ekranit.

3

Vizatoni motivin e shkyçjes së ekranit ose futni kodin PIN ose fjalëkalimin në varësi

të llojit të kyçjes së ekranit që është aktivizuar.

4

Trokitni lehtë

Rrëshqitja e shpejtë dhe më pas trokitni lehtë te PO, HIQNI.

13

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ricilësimi i një kyçjeje të ekranit që keni harruar

Nëse e keni harruar kodin PIN, fjalëkalimin ose modelin e kyçjes së ekranit, mund ta

ricilësoni duke përdorur shërbimin Mbrojtja nga my Xperia. Asnjë përmbajtje në pajisjen

tuaj nuk humbet pasi kryeni një ricilësim të kyçjes së ekranit duke përdorur këtë shërbim.

Për të ricilësuar kyçjen e ekranit me Mbrojtjen nga my Xperia

1

Sigurohuni që e dini emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë tuaj të

Google™ dhe se keni aktivizuar shërbimin Mbrojtja nga my Xperia në pajisjen tuaj.

2

Shkoni te

myxperia.sonymobile.com

duke përdorur çdo pajisje të lidhur në

internet.

3

Hyni duke përdorur të njëjtën llogari të Google™ që keni konfiguruar në pajisjen

tuaj.

4

Klikoni tek imazhi i pajisjes suaj nën

Pajisjet tuaja.

5

Përzgjidhni

Kyçni për të zëvendësuar kyçjen aktuale të ekranit me një kod të ri

PIN.

6

Ndiqni udhëzimet në ekran të ofruara nga Mbrojtja nga my Xperia.

Në varësi të cilësimeve të sigurisë, pajisja juaj mund të kyçet pas një ricilësimi të kyçjes së

ekranit. Më pas duhet të futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë së Google™ për

të përdorur pajisjen.