Sony Xperia Z3 Plus - Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

background image

Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një numër unik identifikimi. Ky numër quhet IMEI (Identiteti Ndërkombëtar i

Pajisjes Celulare). Duhet ta ruani një kopje të këtij numri. Mund ta kërkoni atë, për

shembull, kur qaseni në shërbimin e mbështetjes të Xperia™ Care për të regjistruar

pajisjen tuaj. Po ashtu, nëse pajisja juaj vidhet, disa ofrues të rrjeteve mund ta përdorin

këtë numër për të ndaluar qasjen e pajisjes në rrjet në shtetin ose rajonin tuaj.

Për të parë numrin IMEI në shiritin e etiketës

1

Hapni mbulesën për folenë e kartës SIM nano dhe të kartës së kujtesës.

2

Hiqni tabakanë e kartës SIM/ kartës së kujtesës. Vendosni një thua ose objekt

tjetër me një majë të gjatë të hollë nën anën e shiritit të etiketës dhe më pas

tërhiqeni jashtë shiritin. Numri IMEI është i afishuar në shirit.

Mund të shikoni po ashtu numrin IMEI duke hapur formuesin e numrit të telefonit dhe duke

futur

*#06#

.

Për të parë numrin IMEI nëpërmjet cilësimeve të pajisjes

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Gjendja >

Informacioni i IMEI-t.