Sony Xperia Z3 Plus - Pamja e përgjithshme

background image

Pamja e përgjithshme

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1. Drita e ngarkimit/drita e njoftimeve
2. Objektivi i kamerës së përparme
3. Mikrofolësi
4. Sensori i afërsisë/dritës
5. Mikrofoni i dytë
6. Tasti i energjisë
7. Tasti i volumit/zmadhimit
8. Tasti i kamerës
9. Mikrofoni/altoparlanti kryesor
10. Porta e ngarkuesit/kabllos USB

11. Vrima e rripit
12. Zona e antenës kryesore Wi-Fi/Bluetooth
13. Objektivi i kamerës kryesore
14. Drita e kamerës
15. Zona e antenës GPS
16. Foleja e kufjes me mikrofon*
17. Zona e antenës dytësore Wi-Fi
18. Kapaku i folesë së kartës së kujtesës/SIM

nano
19. Zona e zbulimit të NFC™

Pajisja juaj mbështet kufjet me mikrofon me një fishë standarde 3,5 mm me 3 kunja ose me 5

kunja. Foleja e kufjeve me mikrofon mbështet po ashtu fishat me 4 kunja, për sa kohë që fisha

e kufjeve përdor standardin CTIA.