Sony Xperia Z3 Plus - Montimi

background image

Montimi

Pajisja juaj mbështet vetëm kartat SIM nano.

Për të futur kartën SIM nano

1

Me pajisjen të kthyer poshtë, hapni mbulesën për tabakanë e kartës SIM nano dhe

kartës së kujtesës.

2

Zvarritni dhe nxirrni tabakanë me anën e thoit.

3

Vendoseni kartën SIM nano në folenë e duhur në tabaka dhe më pas futeni përsëri

tabakanë.

4

Mbylleni mbulesën.

Nëse futni një kartë SIM nano kur pajisja është e ndezur, pajisja riniset automatikisht.

Për të futur një kartë kujtese

1

Fikni pajisjen tuaj.

2

Me ekranin e pajisjes të kthyer poshtë, hapni mbulesën për tabakanë e kartës SIM

nano dhe të kartës së kujtesës.

3

Zvarritni dhe nxirrni tabakanë me anën e thoit.

4

Vendosni kartën e kujtesës në folenë e duhura në tabaka dhe më pas futni përsëri

tabakanë.

5

Mbylleni mbulesën.

Nëse e zvarrisni dhe e nxirrni tabakanë kur pajisja është e ndezur, pajisja do të riniset

automatikisht.

Për të hequr kartën SIM nano

9

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Hapni mbulesën për foletë e kartës SIM nano dhe të kartës së kujtesës.

2

Me anë të një thoi ose një objekti tjetër të ngjashëm, zvarritni dhe nxirrni tabakanë

e kartës nano SIM.

3

Hiqni kartën SIM nano dhe më pas futni përsëri mbajtësin.

4

Mbylleni mbulesën.

Për të hequr një kartë kujtese

1

Fikni pajisjen tuaj.

2

Me pajisjen të kthyer poshtë, hapni mbulesën për tabakanë e kartës SIM nano dhe

të kartës së kujtesës.

3

Zvarritni dhe nxirrni tabakanë me anën e thoit.

4

Hiqni kartën e kujtesës dhe më pas rifutni tabakanë

5

Mbylleni mbulesën.