Sony Xperia Z3 Plus - Përmirësimi i daljes së zërit

background image

Përmirësimi i daljes së zërit

Mund të përmirësoni tingullin e pajisjes tuaj duke aktivizuar me dorë cilësime individuale si

Barazuesi dhe tingulli Rrethues. Gjithashtu mund të aktivizoni normalizuesin dinamik për

të minimizuar dallimet e volumit ndërmjet këngëve ose videove.

Për të përmirësuar automatikisht daljen e zërit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Aktivizoni funksionin

ClearAudio+ duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

Për të rregulluar manualisht cilësimet e zërit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Nëse funksioni

ClearAudio+ është i aktivizuar, trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta

çaktivizuar.

4

Trokitni lehtë

Efektet e tingullit > Barazuesi.

5

Rregulloni cilësimet e tingullit duke zvarritur butonat e brezit të frekuencës lart ose

poshtë.

Rregullimi manual i cilësimeve të daljes së zërit nuk ndikon në aplikacionet e komunikimit me

zë. Për shembull, nuk ka ndryshim në cilësinë e zërit të telefonatës zanore.

Për të minimizuar ndryshimet në volum duke përdorur Normalizuesin dinamik

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Çaktivizoni funksionin

DSEE HX duke trokitur lehtë te rrëshqitësi, nëse është

aktivizuar.

4

Aktivizoni funksionin

Normalizuesi dinamik duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.