Sony Xperia Z3 Plus - Datum in čas

background image

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

Ročna nastavitev datuma

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Onemogočite funkcijo

Samodejna datum in ura tako, da tapnete drsnik.

4

Tapnite

Nastavitev datuma.

5

Podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice, da nastavite želeni datum.

6

Tapnite

V redu.

Ročna nastavitev časa

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Če je polje

Samodejna datum in ura potrjeno, ga počistite.

4

Tapnite

Nastavitev časa.

5

Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.

6

Tapnite

V redu.

Nastavljanje časovnega pasu

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Onemogočite funkcijo

Samodejno nast. čas. pas tako, da tapnete drsnik.

4

Tapnite

Izbira časovnega pasu.

5

Izberite eno od možnosti.