Sony Xperia Z3 Plus - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo..................................................................7
Pregled............................................................................................... 8
Sestavljanje......................................................................................... 9
Zaščita zaslona................................................................................. 10
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem Google™ Račun?..................................................11

Varnost naprave........................................................................... 12

Poskrbite za varnost svoje naprave................................................... 12
Zaklepanje zaslona............................................................................12
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 14
Zaščita kartice SIM............................................................................18
Iskanje identifikacijske številke naprave..............................................18
Iskanje izgubljene naprave ................................................................19

Osnove......................................................................................... 21

Uporaba zaslona na dotik..................................................................21
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 23
Začetni zaslon................................................................................... 23
Krmarjenje med programi.................................................................. 25
Zaslon s programi............................................................................. 27
Programčki....................................................................................... 28
Gradniki............................................................................................ 29
Bližnjice in mape............................................................................... 30
Ozadja in teme.................................................................................. 31
Zajem zaslona................................................................................... 31
Snemanje zaslona............................................................................. 31
Obvestila...........................................................................................32
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 34
Pregled programov............................................................................36

Baterija in vzdrževanje................................................................. 39

Polnjenje naprave..............................................................................39
Baterija in upravljanje porabe.............................................................40
Posodabljanje naprave...................................................................... 42
Vzdrževanje z uporabo računalnika................................................... 43
Shramba in pomnilnik........................................................................44
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine........................................45

Prenašanje programov................................................................. 49

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 49
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 49

2

background image

Internet in omrežja........................................................................50

Brskanje po spletu............................................................................ 50
Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 53
Nadziranje porabe prenosa podatkov................................................54
Izbira mobilnega omrežja...................................................................56
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 56

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 58

Sinhroniziranje spletnih računov.........................................................58
Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®.......58

Osnovne nastavitve......................................................................60

Dostop do nastavitev........................................................................ 60
Nastavitve glasnosti.......................................................................... 60
Način »Ne motite«............................................................................. 61
Nastavitve zaslona............................................................................ 62
Nastavitve programov....................................................................... 64
Ponastavitev programov....................................................................65
Ohranjevalnik zaslona........................................................................66
Nastavitve jezika................................................................................66
Datum in čas.....................................................................................67
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Izjemno živahen način....................................................................... 67
Izboljšanje zvoka............................................................................... 67
Odpravljanje šuma............................................................................ 68
Več uporabniških računov................................................................. 69

Vnašanje besedila........................................................................ 71

Zaslonska tipkovnica.........................................................................71
Telefonska tipkovnica........................................................................ 72
Vnašanje besedila z glasovnim vnosom.............................................73
Urejanje besedila............................................................................... 73
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................74

Klicanje.........................................................................................75

Klicanje............................................................................................. 75
Prejemanje klicev...............................................................................76
Pametno upravljanje klicev................................................................ 78
Trenutni klici...................................................................................... 78
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 78
Preusmeritev klicev........................................................................... 79
Omejevanje klicev..............................................................................79
Več klicev..........................................................................................80
Konferenčni klici................................................................................ 81

3

background image

Telefonski predal............................................................................... 81
Klici v sili............................................................................................82

Stiki.............................................................................................. 83

Iskanje in ogled stikov....................................................................... 83
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 84
Prenašanje stikov.............................................................................. 85
Dodajanje zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili.................86
Priljubljene.........................................................................................87
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 87
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik........................87
Varnostno kopiranje stikov.................................................................88

Sporočanje in pogovor.................................................................89

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 89
Razvrščanje sporočil......................................................................... 90
Klicanje iz programa Sporočanje....................................................... 90
Možnosti sporočanja......................................................................... 91
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................91

E-pošta.........................................................................................92

Nastavitev e-pošte............................................................................ 92
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................92
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................93
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................94
Gmail™.............................................................................................95

Glasba in radio FM....................................................................... 96

Prenašanje glasbe v napravo.............................................................96
Poslušanje glasbe............................................................................. 96
Meni »Glasba«...................................................................................98
Seznami predvajanja......................................................................... 98
Souporaba glasbe.............................................................................99
Izboljšanje zvoka............................................................................... 99
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.....................................100
Poslušanje radia..............................................................................101
Priljubljene radijske postaje..............................................................102
Nastavitve zvoka radia.....................................................................102

Kamera....................................................................................... 103

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov..................................... 103
Splošne nastavitve kamere..............................................................104
Nastavitve fotoaparata.................................................................... 109
Nastavitve videokamere.................................................................. 112

Fotografije in videoposnetki v programu Album........................ 115

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................115
Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov..................116

4

background image

Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.......................... 117
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....118
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.............................................. 118
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 119
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................120

Videoposnetki.............................................................................122

Program Video................................................................................ 122
Prenašanje videovsebine v napravo.................................................123
Upravljanje videovsebine................................................................. 123
Movie Creator................................................................................. 124

Povezljivost................................................................................ 125

Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom.... 125
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 125
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............126
Priključitev naprave na dodatno opremo USB..................................128
Vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim krmilnikom
DUALSHOCK™ 4........................................................................... 129
NFC................................................................................................ 129
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................131

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....134

Pregled programa Smart Connect...................................................134
Upravljanje dodatne opreme............................................................135
Google Iskanje in Asistent............................................................... 135
Uporaba programa News Suite....................................................... 136
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 136

Potovanja in zemljevidi...............................................................137

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................137
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 137
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem..................................137
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim
sistemom........................................................................................ 138
Način za letenje...............................................................................138

Ura in koledar............................................................................. 140

Koledar........................................................................................... 140
Ura..................................................................................................141

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................144

Poteza za povečavo........................................................................144
Pisava............................................................................................. 144
Velikost prikaza............................................................................... 144
Popravek barve...............................................................................144
TalkBack......................................................................................... 145
Mono zvok...................................................................................... 145

5

background image

Način besedilnega telefona............................................................. 145
Dostop s stikalom........................................................................... 145

Podpora in pravne zadeve......................................................... 147

Program za podporo....................................................................... 147
Nasveti Xperia™............................................................................. 147
Pomoč v menijih in programih......................................................... 147
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 147
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo........................................148
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo....................... 149
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila
za uporabo......................................................................................150
Recikliranje naprave........................................................................ 150
Pravne informacije...........................................................................150

6