Sony Xperia Z3 Plus - Veľkosť displeja

background image

Veľkosť displeja

Nastavenie

Veľkosť zobrazenia môžete používať na zväčšovanie alebo zmenšovanie

všetkých prvkov na obrazovke, nie iba textu.

Nastavenie veľkosti displeja

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť.

3

Ťuknite na položku

Veľkosť zobrazenia, potom na rozsah a vyberte želanú veľkosť

displeja.