Sony Xperia Z3 Plus - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia

TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané

v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta

softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack.

3

Ťuknite na jazdec v časti

TalkBack a potom na OK.

Ak chcete zmeniť reč, spätnú väzbu a predvoľby dotykového ovládania pre TalkBack, ťuknite

na

Nastavenia a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Inštruktáž vypnete ťuknutím na

tlačidlo a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Vypnutie funkcie TalkBack

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné

miesto na obrazovke.

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto

na obrazovke.

3

Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte

položku

Prístupnosť, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.

4

Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte

položku

TalkBack, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.

5

Ťuknite na prepínač a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.

6

Ťuknite na

OK a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.