Sony Xperia Z3 Plus - Gesto priblíženia

background image

Gesto priblíženia

Gesto priblíženia umožňuje priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke

trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gesta priblíženia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť > Gesto priblíženia.

3

Ťuknite na jazdec v časti

Gesto priblíženia.

Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

1

Skontrolujte, či je zapnutá možnosť

Gesto priblíženia.

2

Ak chcete oblasť dočasne zväčšiť, trikrát na ňu ťuknite.

3

Dvomi alebo viacerými prstami danú oblasť presuňte.

4

Ak chcete režim lupy ukončiť, znova trikrát ťuknite na danú oblasť.

V niektorých aplikáciách môžete obraz zväčšiť alebo zmenšiť stiahnutím danej oblasti prstami.