Sony Xperia Z3 Plus - Obnovenie aplikácií

background image

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju

obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Aplikácie.

3

Ťuknite na ikonu >

Obnoviť predvoľby aplikácií a potom na tlačidlo > Obnoviť

aplikácie.

Pri obnovení predvolieb aplikácie sa zo zariadenia neodstránia žiadne údaje danej aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položky

Ukladací priestor >

VYMAZAŤ ÚDAJE > OK.

Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo odstránia z vášho zariadenia.

Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

Ukladací priestor > VYMAZAŤ

VYROVNÁVACIU PAMÄŤ.

Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo

služby.

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

Predvolené otváranie > VYMAZAŤ

PREDVOLENÉ NASTAVENIA.

Možnosť vymazania predvoleného nastavenia aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie

alebo služby.