Sony Xperia Z3 Plus - Nastavenia aplikácie

background image

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžiadajú povolenia. Povolenia pre jednotlivé

aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového

okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo

zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala

potrebné povolenia.

Udelenie povolení

1

Na udelenie povolení ťuknite na položku

Povoliť.

2

Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete,

zvoliť možnosť

Nabudúce sa nepýtať.

3

V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a

spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť

OK.

Zamietnutie povolenia

Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na

možnosť

Odmietnuť.

Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto

prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Konfigurácia aplikácií

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie > .

3

Vyberte možnosť konfigurácie, napríklad

Povolenia aplikácie, a potom aplikáciu,

ktorú chcete konfigurovať.

Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

1

Na udelenie povolenia ťuknite na položku

Pokračovať > INFO O APLIKÁCII >

Povolenia.

2

Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.

3

Posuňte jazdec doprava.

Povolenia môžete spravovať aj v položke

Nastavenia > Aplikácie. Ťuknite na aplikáciu a potom

podľa potreby zmeňte povolenia.

64

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Povolenie alebo odmietnutie automatických aktualizácií aplikácií

Ak je zapnutá funkcia automatických aktualizácií, aplikácie sa aktualizujú bez vášho

predchádzajúceho potvrdenia. Do vášho zariadenia sa teda môže preberať veľké

množstvo dát bez vášho vedomia. Aby ste zabránili možným vysokým poplatkom za

prenos dát, môžete automatické aplikácie vypnúť, prípadne ich povoliť iba cez pripojenie

Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte túto funkciu vypnúť v

aplikácii Play Store™ aj v aplikácii What's New (ak je nainštalovaná).

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v obchode

Play Store

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu a potom na

Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie v aplikácii

What’s New

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu a potom na

Nastavenia > Automatická aktualizácia aplikácií.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú

stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po

každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek

zmeniť.

Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Ťuknite na a vyhľadajte

Odkazy na otvorenie.

4

Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.

5

Nastavte vlastnosť

Odkazy na otvorenie na možnosť Otvárať v tejto aplikácii.