Sony Xperia Z3 Plus - Dátum a čas

background image

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Dátum a čas.

3

Funkciu

Automatický dátum a čas vypnete ťuknutím na jazdec.

4

Ťuknite na položku

Nastaviť dátum.

5

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.

6

Ťuknite na položku

OK.

Manuálne nastavenie času

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Dátum a čas a ťuknite na ne.

3

Zrušte začiarknutie políčka

Automatický dátum a čas, ak je označené.

4

Ťuknite na položku

Nastaviť čas.

5

Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.

6

Ťuknite na položku

OK.

Nastavenie časového pásma

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Dátum a čas.

3

Funkciu

Automatické časové pásmo vypnete ťuknutím na jazdec.

4

Ťuknite na položku

Vybrať časové pásmo.

5

Vyberte požadovanú možnosť.