Sony Xperia Z3 Plus - Tiesňové hovory

background image

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto

čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou

SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú

blokované všetky odchádzajúce hovory.

Tiesňové volanie zo zamknutej karty SIM

1

Ťuknite na položku

TIESŇOVÉ VOLANIE.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky

1

Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky

Potiahnutie prstom, prstom potiahnite

nahor a ťuknite na ikonu . Potom ťuknutím na ikonu otvorte klávesnicu na

vytáčanie, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

2

Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, prstom potiahnite

nahor, ťuknite na položku

TIESŇOVÉ VOLANIE, zadajte tiesňové číslo a ťuknite

na tlačidlo .

84

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.