Sony Xperia Z3 Plus - Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizácia so službou Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Ak vaša firma používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo zo svojho zariadenia

máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári

a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách

Odoslať e-mailKalendár a

Kontakty.

Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS),

bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo

heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí

spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej

spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre

mobilné zariadenia. Funkcia odtlačkov prstov nie je dostupná v Spojených štátoch.

Nastavenie účtu EAS na synchronizáciu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na

Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Exchange

ActiveSync.

3

Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.

4

Ťuknite na tlačidlo

ĎALEJ. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu

zadajte manuálne a ťuknite na tlačidlo

ĎALEJ.

5

Ťuknutím na tlačidlo

OK povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.

6

Vyberte spôsob a interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať

so svojím zariadením.

7

Ťuknite na tlačidlo

ĎALEJ a vyberte, ako chcete byť upozorňovaní na nové e-

maily.

8

Ťuknite na tlačidlo

ĎALEJ, zadajte názov firemného účtu a ťuknite na DOKONČIŤ

NASTAVENIE.

9

Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby povolil vášmu firemnému

serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad

vypnutie nahrávania hlasu alebo šifrovanie ukladacieho priestoru.

58

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavení účtu v službe EAS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Nájdite a ťuknite na položku

Odoslať e-mail a potom na ikonu .

3

Ťuknite na

Nastavenia, vyberte účet služby EAS a podľa potreby zmeňte jeho

nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre účet EAS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položku

Odoslať e-mail a potom na ikonu .

3

Ťuknite na

Nastavenia a vyberte účet služby EAS.

4

Ťuknite na položku

Frekvencia kontroly.

5

V časti

Nastavenia slabej prevádzky ťuknite na Frekvencia kontroly a vyberte

interval.

Odstránenie účtu EAS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu > Nastavenia > Účty a synchronizácia.

2

Ťuknite na položku

Exchange ActiveSync a vyberte účet EAS, ktorý chcete

odstrániť.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Odstrániť účet.

4

Príkaz potvrďte opätovným ťuknutím na položku

ODSTRÁNIŤ ÚČET.

59

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.