Sony Xperia Z3 Plus - Xperia™‎ tipy

background image

Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie

pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte aplikáciu

Xperia™ tipy a ťuknite na ňu.

3

Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec vedľa položky

Zapnuté.