Sony Xperia Z3 Plus - Recyklácia zariadenia

background image

Recyklácia zariadenia

Máte doma staré zariadenie? Nechcete ho recyklovať? Ak ho recyklujete, pomôžete nám

znova využiť materiály a súčasti, ktoré obsahuje, čím zároveň chránite životné prostredie!

Viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti nájdete na stránke

www.sonymobile.com/recycle/

.