Sony Xperia Z3 Plus - Aplikácia Podpora

background image

Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských

príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových

aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.

Používanie aplikácie podpory

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.

Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy

podpory.