Sony Xperia Z3 Plus - Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

background image

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup

k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad

umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním

funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získavať návrhy slov pre jeden jazyk.
Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže

naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže

s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa

rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad

vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky a

Nastavenie klávesnice a potom podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku

Písomné

jazyky a označte príslušné políčka.

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

Zmena nastavení návrhov slov

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Nastavenie klávesnice > Návrhy slov.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Výber inej klávesnice

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu

v pravej

dolnej časti obrazovky.

2

Vyberte možnosť.

Zmena písomného jazyka cez klávesnicu na obrazovke

Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ste pridali viac ako jeden vstupný jazyk a funkcia

inteligentného rozpoznávania jazyka je vypnutá, prípadne ak zvolený jazyk nepoužíva latinskú

abecedu.

Pri zadávaní textu cez klávesnicu na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu

písomného jazyka prepínať medzi zvolenými písomnými jazykmi. Môžete napríklad

opakovane ťukať na ikonu , kým sa neobjaví požadovaný písomný jazyk.

Používanie vášho štýlu písania

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom na položky

Nastavenie klávesnice > Použitie môjho

štýlu písania a vyberte zdroj.

75

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie alebo vypnutie inteligentného rozpoznávania jazyka

Funkcia inteligentného rozpoznávania jazyka je k dispozícii len pre jazyky s latinskou

abecedou.

1

Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves .

2

Ťuknite na ikonu a potom na ponuku

Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku

Písomné jazyky a začiarknite políčka pri jazykoch, ktoré

chcete použiť.

4

Ťuknite na jazdec

Inteligentné rozpoznanie jazyka.

Výber variantu rozloženia klávesnice

Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky

písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku

Písomné jazyky a potom na položku vedľa jazyka písania.

4

Vyberte variant rozloženia klávesnice.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

76

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.