Sony Xperia Z3 Plus - Klávesnica telefónu

background image

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka

predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení

klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica

telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

1. Výber možnosti textového vstupu Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov alebo môžete

ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.

2. Odstránenie znaku pred kurzorom

3. Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu

4. Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen

5. Zobrazenie čísel

6. Zobrazenie symbolov a emotikonov

7. Zadanie medzery

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

1

Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku

Klávesnica na výšku a potom vyberte možnosť Klávesnica

telefónu.

73

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

Po zobrazení textu na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj

v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na

riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si

môžete vybrať niektoré slovo.

Po zobrazení textu na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke

a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa

nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo . Zobrazí sa klávesnica

telefónu s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

1

Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo

. Zobrazí sa mriežka

so symbolmi a emotikonami.

2

Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu

zobrazíte ťuknutím.