Sony Xperia Z3 Plus - Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

background image

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového

pripojenia

Zariadenie môžete pripojiť ku kompatibilnému TV prijímaču káblom MHL a zrkadliť

obrazovku zariadenia na obrazovke televízora.

Káble a adaptéry MHL a HDMI sa predávajú samostatne.

Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy káblov a adaptérov

MHL a HDMI.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

1

Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL. V stavovom riadku zariadenia sa

po vytvorení pripojenia zobrazí .

2

Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Ak sa vášmu zariadeniu nepodarí zistiť obrazovku, ktorá je pripojená ku káblu MHL, znova

pripojte kábel MHL a ťuknite na položky

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti

pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

1

Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájaciemu zdroju USB.

2

Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. sa po vytvorení pripojenia

zobrazí v stavovom riadku zariadenia.

3

Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

1

Keď je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok

nadol. Otvorí sa panel upozornení.

2

Ťuknite na položku

Rozhranie MHL je pripojené. Na obrazovke televízora sa

zobrazia nastavenia funkcie MHL.

3

Vyberte položku

Použitie diaľkového ovládania.

Môžete vybrať položku

Veľkosť výstupu videa a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke

televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa

v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.

Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní

televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od televízora

Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.