Sony Xperia Z3 Plus - Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

background image

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na

televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia

Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne

usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete využiť aj na

počúvanie hudby zo zariadenia cez reproduktory televízora.

Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže na kvalitu obrazu negatívne vplývať rušenie z iných

sietí Wi-Fi.

128

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

1

Televízor: Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnite podľa pokynov v používateľskej

príručke k televízoru.

2

Zariadenie: V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie

obrazovky.

4

Ťuknite na položku

SPUSTIŤ.

5

Ťuknite na

OK a vyberte zariadenie.

Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie
Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť

kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte

na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie

obrazovky.

3

Ťuknite na položku

Odpojiť a potom na tlačidlo OK.