Sony Xperia Z3 Plus - Používanie zariadenia ako peňaženky

background image

Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovary bez toho, aby ste museli siahnuť po

skutočnej peňaženke, a tiež na spravovanie všetkých platobných služieb z jedného

miesta. Pri platení si ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet zapnite funkciu NFC.

Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti

NFC

na strane 132.

Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Platby mobilom. Zobrazí

sa zoznam platobných služieb.

3

Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú

platobnú službu.

139

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.