Sony Xperia Z3 Plus - Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™‎

background image

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú

počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd

získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou

TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo

vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky

dosiahnete použitím služby TrackID™ v tichom prostredí.

1.

Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku na ploche aplikácie TrackID™.

2.

Zobrazenie histórie predchádzajúcich hľadaní

3.

Pozrite si najhranejšie skladby, obľúbené zoznamy skladieb, nové skladby a ďalšie veci

4.

Pozrite si, čo sledujú ostatní

5.

Vyhľadávanie skladieb, albumov a interpretov

6.

Identifikácia hudby, ktorú počúvate

Aplikácia TrackID™ a niektoré funkcie služby TrackID™ nemusia mať podporu vo všetkých

krajinách alebo oblastiach ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb.

TrackID™ sa môže pripojiť k službám streamovania hudby, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

TrackID™, ťuknite na ňu a potom zariadenie podržte blízko

zdroja hudby.

3

Ťuknite na ikonu . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia

na obrazovke.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie

TrackID™, ťuknite na tlačidlo .

102

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

1

Keď aplikácia

TrackID™ rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na

ploche aplikácie TrackID™.

2

Prejdite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknutím ho otvorte.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

1

Otvorte aplikáciu

TrackID™ a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.

2

Ťuknite na obrazovku a podržte ju, kým sa nezobrazí ikona .

3

Ťuknite na ikonu .

Využívanie aplikácie TrackID™ NAŽIVO

Aplikácia TrackID™ NAŽIVO vám umožňuje v reálnom čase sledovať, čo práve robia

ľudia vo svete.

Otvorte aplikáciu

TrackID™ a ťuknite na kartu NAŽIVO.

Môžete si zvoliť, ako rýchlo chcete dostávať sledované údaje, prípadne stmiť alebo ozvučiť

ukážky skladieb.