Sony Xperia Z3 Plus - Ukladací priestor a pamäť

background image

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

Interný ukladací priestor má kapacitu asi

16 GB a používa sa na ukladanie prevzatého

alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného

ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka,

e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.

Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu

s kapacitou až

200GB. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a

niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré

aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.

Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne

3 GB a nedá sa používať na ukladanie.

Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate,

ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke

www.sonymobile.com/

support/

.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapĺňať. Ak vaše

zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať

do úvahy tieto informácie:

Vždy sa snažte uchovať si aspoň

500 MB voľného ukladacieho priestoru.

Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.

Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.

Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.

Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

44

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba

naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.

Ak zdieľate zariadenie s viacerými používateľmi, na vykonanie niektorých akcií, ako je prenos

dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t.

j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Rozšírené > Pamäť.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na položku

Interné zdieľané úložisko a potom vyhľadajte a ťuknite na

Dáta vo vyrovnávacej pamäti > OK.

4

Ak je vložená pamäťová karta, ťuknite na položku

Ukladací priestor > Interné

zdieľané úložisko.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

1

Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť > Prenos dát.

4

Označte súbory, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.

5

Ťuknite na položku

Preniesť.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

VYNÚTIŤ UKONČENIE > OK.

Formátovanie pamäťovej karty

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na tlačidlo , potom na

Rozšírené > Ukladací priestor > Karta SD > a

potom na

Nastavenia > Formátovať > Vymazať a formátovať.

Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty

nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním

do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti

Spravovanie súborov pomocou počítača

na

strane 44.