Sony Xperia Z3 Plus - Nabíjanie zariadenia

background image

Nabíjanie zariadenia

Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny

model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec

nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú

všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač.

Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.
Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po

30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba

počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné

stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

Nabíjanie zariadenia

39

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).

3

Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB

smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.

4

Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete

rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením alebo inú nabíjačku značky Sony určenú na

nabíjanie vášho zariadenia.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornení a

objaví sa ikona nabíjania .

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %

Oranžová

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Červená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %