Sony Xperia Z3 Plus - Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™‎

background image

Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

Puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut media salvat în dispozitiv pe alte dispozitive,

cum ar fi un televizor sau un computer. Aceste dispozitive trebuie să se afle în aceeaşi

reţea fără fir şi pot fi difuzoare sau televizoare Sony sau produse cu certificarea DLNA

Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance. De asemenea, puteţi să vizualizaţi

sau să redaţi conţinut de pe alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.
După ce configuraţi partajarea conţinutului media între dispozitive, aveţi posibilitatea, de

exemplu, să ascultaţi fişiere de muzică stocate pe computerul de acasă folosind

dispozitivul sau să vizualizaţi fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un

televizor cu ecran mare.

Redarea fişierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul

dvs.

Când redaţi fişiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt

dispozitiv funcţionează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conţinut printr-o

reţea. Dispozitivul server trebuie să aibă activată funcţia de partajare a conţinutului şi să i

se permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeaşi

reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul.

Pentru a utiliza dispozitivul la redarea unei piese muzicale stocate pe alt dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivul cu care doriţi să partajaţi fişierele este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul dvs.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi.

Odată ce este selectată, redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi precum dispozitivul.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor sau .

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi clipul video pe care doriţi să îl

redaţi.

129

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi precum dispozitivul.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivelor conectate şi selectaţi o fotografie pentru a o

vizualiza.

Redarea fişierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA

Certified™

Înainte de a putea să vizualizaţi sau să redaţi fişiere media de pe dispozitiv pe alte

dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv.

Dispozitivele cu care partajaţi conţinut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un

televizor, un computer sau o tabletă poate funcţiona ca un dispozitiv client. Dispozitivul

dvs. funcţionează ca un server media atunci când face disponibil conţinut pentru

dispozitive client. Când configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv, trebuie să acordaţi şi

permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca

dispozitive înregistrate. Dispozitivele care aşteaptă permisiune de acces sunt listate ca

dispozitive în aşteptare.

Pentru a configura partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor Setări >

Conectare dispozitiv > Server media.

3

Atingeţi uşor cursorul de lângă

Partajare conţinut media.

4

Utilizaţi computerul sau alte dispozitive client DLNA™ din aceeaşi reţea Wi-Fi

pentru a vă conecta la dispozitiv.

5

În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideţi notificarea şi setaţi

permisiunile de acces pentru fiecare dispozitiv client care încearcă să se

conecteze la dispozitiv.

Paşii pentru accesarea conţinutului media de pe dispozitiv cu ajutorul unui client DLNA™

diferă în funcţie de dispozitivele client. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul de

utilizare a dispozitivului client. Dacă dispozitivul este inaccesibil unui client din reţea, verificaţi

dacă funcţionează reţeaua Wi-Fi.

De asemenea, puteţi accesa meniul

Server media din anumite aplicaţii, cum ar fi Muzică sau

Album, trăgând spre dreapta marginea din stânga a ecranului principal al aplicaţiei, apoi

atingând uşor

Setări > Server media.

Pentru a opri partajarea fişierelor cu alte dispozitive din reţeaua de reşedinţă

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Atingeţi uşor cursorul

Partajare conţinut media.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în aşteptare

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive în aşteptare.

4

Selectaţi un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate, apoi selectaţi Schimbare

nume.

4

Introduceţi un nume nou pentru dispozitiv, apoi atingeţi uşor

OK.

130

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate.

4

Atingeţi uşor

Modificare nivel de acces şi selectaţi o opţiune.

Pentru a obţine ajutor pentru partajarea conţinutului cu alte dispozitive DLNA

Certified™

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ajutor.

Afişarea fişierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast

Utilizând tehnologia DLNA™ puteţi transmite conţinutul media salvat pe dispozitiv către

alte dispozitive conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi. Dispozitivul receptor trebuie să poată

funcţiona ca un Dispozitiv digital de redare media (DMR) şi să redea conţinut primit de la

dispozitivul dvs. Un televizor care acceptă caracteristica DLNA™ sau un PC cu

Windows® 7 ori cu o versiune ulterioară sunt exemple de dispozitive DMR.

Paşii pentru redarea conţinutului media partajat pot să difere în funcţie de dispozitivul client.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului DMR.

Conţinutul securizat cu Administrare drepturi digitale (DRM) nu se poate reda pe un dispozitiv

digital de redare media utilizând tehnologia DLNA™.

Pentru a afişa fotografii sau clipuri video pe un dispozitiv client utilizând caracteristica

Cast

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul client DMR sau DLNA™ şi că

acesta este conectat la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

4

Răsfoiţi şi deschideţi fotografiile sau clipurile video pe care doriţi să le vizualizaţi.

5

Deplasaţi cu două degete bara de stare în jos pe ecran, apoi atingeţi uşor şi

selectaţi dispozitivul cu care doriţi să partajaţi conţinutul.

6

Pentru a opri partajarea fotografiei sau a clipului video cu dispozitivul client, atingeţi

uşor şi apoi selectaţi

Opriți proiecția.

Mai puteţi vedea dispozitivele Google Cast afişate în listă când atingeţi uşor

.

Pentru a reda o piesă muzicală pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul client DMR sau DLNA™ şi că

acesta este conectat la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi o categorie muzicală şi răsfoiţi la piesa pe care doriţi să o partajaţi, apoi

atingeţi uşor piesa.

4

Atingeţi uşor şi selectaţi un dispozitiv client cu care să partajaţi conţinutul. Piesa

începe să se redea pe dispozitivul selectat.

5

Pentru deconectare de la dispozitivul client, atingeţi uşor şi apoi selectaţi

Opriți

proiecția.

Mai puteţi vedea dispozitivele Google Cast afişate în listă când atingeţi uşor

.