Sony Xperia Z3 Plus - Modul Nu deranjaţi

background image

Modul Nu deranjaţi

Puteţi să setaţi dispozitivul la modul Nu deranjaţi şi să decideţi manual cât timp se va afla

dispozitivul în modul Nu deranjaţi. De asemenea, puteţi prestabili momentul în care

dispozitivul se va afla automat în modul Nu deranjaţi.

Pentru a activa modul Nu deranjaţi

1

Folosind două degete, trageţi în jos bara de stare până la capăt, pentru a accesa

panoul Setări rapide.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi o opţiune, apoi atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a comuta rapid între modurile Nu deranjaţi/Vibrare/Sunet

1

Apăsaţi pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare ,

sau .

2

Atingeţi uşor

sau pentru a comuta rapid între modurile Vibrare/Sunet. Pentru

a activa modul Nu deranjaţi, apăsaţi pe tasta de reducere a volumului în modul

Vibrare.

61

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a planifica intervalele de timp ale modului Nu deranjaţi

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Nu deranja > Reguli automate.

3

Selectaţi intervalul sau evenimentul pentru care doriţi să planificaţi modul Nu

deranjaţi sau adăugaţi o regulă nouă.

4

Introduceţi numele dorit pentru regulă, apoi atingeţi uşor

OK.

5

Găsiţi şi atingeţi uşor

Zile şi marcaţi casetele de selectare ale zilelor relevante, apoi

atingeţi uşor

Efectuat.

6

Pentru a regla ora începerii, atingeţi uşor

Ora de începere şi selectaţi o valoare,

apoi atingeţi

OK.

7

Pentru a regla ora terminării, atingeţi uşor

Ora de încheiere şi selectaţi o valoare,

apoi atingeţi

OK. Dispozitivul dvs. rămâne în modul Nu deranjaţi pe durata

intervalului de timp selectat.

Setarea excepţiilor pentru modul Nu deranjaţi

Puteţi selecta tipurile de notificări care au permisiunea să sune în modul Nu deranjaţi şi

puteţi filtra excepţiile în funcţie de sursa notificărilor. Cele mai cunoscute tipuri de excepţii

includ:

Evenimente şi memento-uri

Apeluri

Mesaje

Alarme

Pentru a asocia excepţiile cu anumite tipuri de persoane de contact

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Nu deranja > Permis doar în mod prioritar.

3

Atingeţi uşor

Apeluri sau Mesaje.

4

Selectaţi o opţiune.