Sony Xperia Z3 Plus - Îmbunătăţirea redării sunetului

background image

Îmbunătăţirea redării sunetului

Puteţi să optimizaţi sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet

cum ar fi Equaliser (Egalizator) şi Surround (Spaţialitate). De asemenea, puteţi activa

opţiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum

diferenţele de volum dintre melodii sau videoclipuri.

Pentru a îmbunătăţi automat redarea sunetului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Setări audio.

3

Activaţi funcţia

ClearAudio+ atingând uşor cursorul.

Pentru a regla manual setările de sunet

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Setări audio.

3

Dacă este activată funcţia

ClearAudio+, atingeţi uşor cursorul pentru a dezactiva.

4

Atingeţi uşor

Efecte sonore > Egalizator.

5

Reglaţi setările sunetului trăgând butoanele benzilor de frecvenţă în sus şi în jos.

Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicaţiilor de

comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a minimiza diferenţele de volum utilizând normalizatorul dinamic

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Setări audio.

3

Dezactivaţi funcţia

DSEE HX atingând uşor cursorul, dacă este activată.

4

Activaţi funcţia

Normalizator dinamic atingând uşor cursorul.