Sony Xperia Z3 Plus - Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact

background image

Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact

Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor

EU.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Partajare.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor persoana de contact ale cărei detalii doriţi să le trimiteţi.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Partajare.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi continuu o persoană de contact, apoi marcaţi sau anulaţi marcarea

casetelor de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriţi să le

partajaţi.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Partajare.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a trimite toate persoanele de contact

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Importare/exportare > Trimiteți toate persoanele

de contact pentru a începe exportarea tuturor persoanelor de contact.

3

Trageţi în jos bara de stare. După finalizarea exportului, atingeţi uşor notificarea.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

89

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.