Sony Xperia Z3 Plus - Căutarea şi vizualizarea contactelor

background image

Căutarea şi vizualizarea contactelor

1 Căutaţi persoane de contact

2 Editaţi şi vizualizaţi informaţii medicale şi informaţii de contact în caz de urgenţă

3 Vizualizaţi mai multe opţiuni

4 Fila Preferinţe şi Toate persoanele de contact

5 Vizualizaţi detaliile persoanelor de contact

6 Utilizaţi cursorul pentru a trece direct la persoanele de contact ale căror nume încep cu litera selectată

7 Adăugaţi o persoană de contact

Pentru a căuta o persoană de contact

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor şi introduceţi un număr de telefon, un nume sau alte informaţii în

câmpul

Găsiți persoane de contact. Lista rezultatelor este filtrată în timp ce

introduceţi câte un caracter.

Pentru a selecta persoanele de contact care se afişează în aplicaţia Persoane de

contact

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Agendă de afișat.

3

În lista care apare, selectaţi opţiunea dorită. Dacă aţi sincronizat persoanele de

contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă.

4

Pentru a extinde suplimentar lista opţiunilor, atingeţi uşor

Personalizare, selectaţi

lista verticală corespunzătoare şi marcaţi sau anulaţi marcarea casetelor de

selectare după cum doriţi.

5

Când terminaţi, atingeţi uşor

OK.

85

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.