Sony Xperia Z3 Plus - Prima pornire a dispozitivului

background image

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcaţi bateria cel puţin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul

pentru prima dată. Puteţi utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă,

consultaţi secţiunea

Încărcarea dispozitivului

la pagina 39.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configuraţi setările de

bază, să vă personalizaţi dispozitivul şi să vă conectaţi la conturile dvs., de exemplu, la

contul Google™.

Pentru a porni dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.

2

Introduceţi codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeţi uşor

.

3

Aşteptaţi până când dispozitivul porneşte.

Pentru a opri dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când se deschide meniul cu opţiuni.

2

În meniul de opţiuni, atingeţi uşor

Întrerupere alimentare.

Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

10

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.