Sony Xperia Z3 Plus - Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor

background image

Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor

Puteţi edita şi aplica efecte la fotografiile originale realizate cu aparatul dvs. foto. De

exemplu, puteţi modifica efectele de lumină. După ce salvaţi fotografia editată, versiunea

originală nemodificată a fotografiei rămâne pe dispozitivul dvs.

Pentru a edita o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

Pentru a tăia o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Editor foto.

3

Atingeţi uşor >

Tăiere.

4

Atingeţi uşor

Tăiere pentru a selecta o opţiune.

5

Pentru a regla chenarul de tăiere, atingeţi continuu marginea chenarului de tăiere.

Atunci când cercurile de la margini dispar, trageţi spre interior sau spre exterior

pentru a redimensiona chenarul.

6

Pentru a redimensiona simultan toate laturile chenarului de tăiere, atingeţi continuu

unul dintre cele patru colţuri. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageţi

colţul în mod corespunzător.

7

Pentru a muta chenarul de tăiere spre o altă zonă a fotografiei, atingeţi continuu un

punct din interiorul chenarului, apoi trageţi chenarul în poziţia dorită.

8

Atingeţi uşor

.

9

Pentru a salva o copie a fotografiei tăiate, atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a aplica efecte speciale într-o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Editor foto.

3

Atingeţi uşor , sau , apoi selectaţi o opţiune.

4

Editaţi fotografia după cum doriţi, apoi atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a adăuga un efect de ramă la o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Editor foto.

3

Atingeţi uşor , apoi selectaţi o opţiune.

4

Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeţi uşor

SALVARE.

120

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru reglarea setărilor de luminozitate pentru o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Editor foto.

3

Atingeţi uşor , apoi selectaţi o opţiune şi editaţi-o, dacă este cazul.

4

Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Editor foto.

3

Atingeţi uşor , apoi selectaţi o opţiune.

4

Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeţi uşor

SALVARE.