Sony Xperia Z3 Plus - Utilizarea ecranului tactil

background image

Utilizarea ecranului tactil

Atingere uşoară

Deschideţi sau selectaţi un element.

Bifaţi sau debifaţi o casetă de selectare sau o opţiune.

Introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

Mutaţi un element.

Activaţi meniul specific unui element.

Activaţi modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o

listă.

21

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Apropierea şi depărtarea a două degete

Măriţi sau micşoraţi paginile Web, fotografiile şi hărţile sau apropiaţi sau depărtaţi atunci

când realizaţi fotografii şi clipuri video.

Deplasarea degetului pe ecran

Derulaţi în sus sau în jos într-o listă.

Derulaţi la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.

Deplasaţi degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afişa mai multe opţiuni.

22

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Atingerea scurtă

Defilaţi rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteţi opri mişcarea de defilare

atingând scurt ecranul.