Sony Xperia Z3 Plus - Organizarea mesajelor de email

background image

Organizarea mesajelor de email

Pentru a vă sorta e-mailurile

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

3

Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi uşor şi selectaţi contul cu

cutia poştală de primire pe care doriţi să o sortaţi. Dacă doriţi să sortaţi e-mailurile

simultan în toate conturile de e-mail, atingeţi uşor , apoi

Inbox combinat.

4

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Sortare.

5

Selectaţi o opţiune de sortare.

95

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a căuta e-mailuri

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

2

Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi uşor şi selectaţi contul în care

doriţi să căutaţi. Dacă doriţi să căutaţi simultan în toate conturile de e-mail, atingeţi

uşor , apoi

Inbox combinat.

3

Atingeţi uşor .

4

Introduceţi textul de căutare, apoi atingeţi uşor pe tastatură.

5

Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeţi uşor mesajul de e-

mail pe care doriţi să îl deschideţi.

Pentru a vizualiza toate folderele unui cont de e-mail

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

E-mail.

2

Atingeţi uşor , apoi selectaţi contul pe care doriţi să-l verificaţi.

3

Sub contul pe care doriţi să îl verificaţi, selectaţi

Afişaţi toate folderele.

Pentru a şterge mesaje de e-mail

1

Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi până când dispozitivul

vibrează.

2

Marcaţi casetele de selectare corespunzătoare mesajelor pe care doriţi să le

ştergeţi.

3

Atingeţi uşor

Puteţi, de asemenea, să trageţi un mesaj spre dreapta pentru a-l şterge.

Pentru a muta un mesaj de e-mail în alt folder

1

În cutia poştală de primire a mesajelor de e-mail, atingeţi scurt, spre stânga,

mesajul pe care doriţi să îl mutaţi.

2

Atingeţi uşor

Mutare, apoi selectaţi un folder.