Sony Xperia Z3 Plus - Prezentare generală a aplicaţiei Smart Connect

background image

Prezentare generală a aplicaţiei Smart Connect

1

Atingeţi uşor pentru a afişa accesoriile disponibile

2

Atingeţi uşor pentru a afişa evenimentele disponibile

3

Adăugaţi un eveniment

4

Vizualizaţi opţiunile de meniu

5

Atingeţi uşor pentru a activa un eveniment

6

Atingeţi uşor pentru a vizualiza detaliile unui eveniment

Pentru a crea un eveniment Smart Connect™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Other > .

2

Dacă deschideţi pentru prima dată aplicaţia Smart Connect™, atingeţi uşor

OK

pentru a închide ecranul de prezentare.

3

În fila

Evenimente, atingeţi uşor .

4

Dacă creaţi pentru prima dată un eveniment, atingeţi uşor

OK din nou pentru a

închide ecranul de prezentare.

5

Adăugaţi condiţii în care doriţi să se declanşeze evenimentul. Una dintre condiţii ar

putea fi conectarea la un accesoriu, un anumit interval de timp sau ambele.

6

Atingeţi uşor pentru a continua.

7

Adăugaţi ce doriţi să se întâmple atunci când conectaţi un accesoriu şi setaţi alte

setări în funcţie de preferinţe.

8

Atingeţi uşor pentru a continua.

9

Setaţi un nume de eveniment, apoi atingeţi uşor

TERMINARE.

Pentru a adăuga un accesoriu Bluetooth®, mai întâi trebuie să îl împerecheaţi cu dispozitivul.

Pentru a edita un eveniment Smart Connect™

1

Porniţi aplicaţia Smart Connect™.

2

În fila

Evenimente, atingeţi uşor un eveniment.

3

Dacă evenimentul este dezactivat, atingeţi uşor cursorul pentru a-l activa.

4

Atingeţi uşor

EDITARE EVENIMENT, apoi reglaţi setările în funcţie de preferinţe.

137

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a şterge un eveniment

1

Porniţi aplicaţia Smart Connect™.

2

În fila

Evenimente, atingeţi continuu evenimentul pe care doriţi să-l ştergeţi, apoi

atingeţi uşor

Ştergere eveniment.

3

Atingeţi uşor

ŞTERGEŢI pentru a confirma.

De asemenea, puteţi să atingeţi uşor evenimentul pe care doriţi să-l ştergeţi şi apoi să atingeţi

uşor >

Ştergere eveniment > ŞTERGEŢI.

Pentru a seta aplicaţia Smart Connect™ să citească cu voce tare mesajele text sosite

1

Porniţi aplicaţia Smart Connect™.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

3

Marcaţi caseta de selectare de lângă

Text transformat în vorbire > PORNIRE.

Dacă această funcţie este activată, toate mesajele sosite sunt citite cu voce tare. Pentru a vă

proteja confidenţialitatea, probabil va trebui să dezactivaţi această funcţie dacă utilizaţi

dispozitivul într-un loc public sau la serviciu, de exemplu.