Sony Xperia Z3 Plus - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere.

TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acţiunile

efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfaţa de utilizare şi citeşte cu voce

tare erorile de software, notificările şi mesajele.

Pentru a activa aplicaţia TalkBack

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Accesibilitate > TalkBack.

3

Atingeţi uşor cursorul sub

TalkBack, apoi atingeţi uşor OK.

Pentru a modifica preferinţele pentru vorbire, reacţia de răspuns şi atingere pentru TalkBack,

atingeţi uşor

Setări, apoi atingeţi uşor ecranul de două ori.

TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activaţi această caracteristică.

Pentru a ieşi din asistentul de instruire, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor ecranul de două ori.

Pentru a dezactiva aplicaţia TalkBack

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor, de două ori, orice loc de

ecran.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări, apoi atingeţi uşor, de două ori, orice loc de ecran.

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Accesibilitate derulând lista cu două sau mai multe degete,

apoi atingeţi uşor, de două ori, orice loc de pe ecran.

4

Găsiţi şi atingeţi uşor

TalkBack derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi

atingeţi uşor, de două ori, orice loc de pe ecran.

5

Atingeţi uşor comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeţi uşor, de două ori, orice

loc de pe ecran.

6

Atingeţi uşor

OK apoi atingeţi uşor, de două ori, orice loc de pe ecran.