Sony Xperia Z3 Plus - Edytowanie nagrań przy użyciu aplikacji Edytor nagrań wideo

background image

Edytowanie nagrań przy użyciu aplikacji Edytor nagrań wideo

Nagrania wideo zarejestrowane aparatem w urządzeniu można edytować. Na przykład

można przyciąć nagranie wideo do żądanej długości lub dostosować prędkość jego

odtwarzania. Nagranie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał

pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak przyciąć nagranie wideo

1

W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz edytować.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję

Edytor klipów wideo, a

następnie stuknij pozycję

Przytnij.

4

Aby przesunąć ramkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij i przytrzymaj

krawędź tej ramki, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie położenie i stuknij

pozycję

Zastosuj.

5

Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję

ZAPISZ.

Jak dostosować szybkość nagrania wideo

1

W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję

Edytor klipów wideo, a

następnie stuknij pozycję

Szybkość.

4

Wybierz opcję, dotknij i przytrzymaj krawędzi osi czasu, po czym przeciągnij do

odpowiedniego położenia i stuknij opcję

Zastosuj.

5

Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję

ZAPISZ.

Jak zrobić zdjęcie z materiału wideo

1

W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję

Edytor klipów wideo, a

następnie stuknij pozycję

Stopklatka.

4

Przy użyciu strzałek lub znacznika na pasku postępu wybierz preferowaną klatkę,

którą chcesz zapisać, a następnie stuknij pozycję

Zapisz.