Sony Xperia Z3 Plus - Porządkowanie wiadomości

background image

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.

3

Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje

Usuń wiadomość > USUŃ.

Jak usunąć rozmowy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie

Usuń rozmowy.

3

Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno

pozycje >

USUŃ.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.

3

Dotknij wiadomości do oznaczenia gwiazdką i przytrzymaj ją, a następnie stuknij

pozycję

Dodaj gwiazdkę.

4

Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką, dotknij wiadomość z gwiazdką i

przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję

Usuń gwiazdkę.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Wiadomości z gwiazdką.

3

Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję .

3

Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania wyświetlą się na

liście.

93

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.