Sony Xperia Z3 Plus - Ustawienia głośności

background image

Ustawienia głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,

jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza

głośności

W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz

zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy

zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania lub zwiększania głośności do momentu

wyświetlenia elementu

.

61

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dostosować poziom głośności

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Przeciągnij suwaki głośności, aby wybrać żądane ustawienia.

Można również niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimediów

oraz alarmu, naciskając klawisz zwiększania i zmniejszania głośności i stukając pozycję

.

Jak ustawić wibracje urządzenia podczas połączeń przychodzących

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk.

3

Stuknij suwak

Wibracja przy poł. Przychodzących, aby włączyć tę funkcję.

Jak ustawić dzwonek

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Dźwięk powiadomienia.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Niektóre aplikacje korzystają z własnych dźwięków powiadomienia, które można wybrać w

ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Inne dźwięki.

3

Stuknij suwaki, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć różne dźwięki klawiszy.