Sony Xperia Z3 Plus - Eliminacja zakłóceń

background image

Eliminacja zakłóceń

Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję

eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją

eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas

słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie).

Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.

Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

69

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego z funkcją redukcji hałasu

1

Podłącz zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu do urządzenia.

2

Na ekranie

Ekran główny znajdź i stuknij pozycję > Ustawienia > Dźwięk >

Ustawienia akcesoriów > Eliminacja hałasu, a następnie włącz funkcję

Eliminacja hałasu, stukając przycisk.

3

Stuknij pozycję

Typ słuchawek i wybierz typ zestawu słuchawkowego lub

słuchawek.

4

Jeżeli chcesz, aby funkcja

Eliminacja hałasu była włączona tylko podczas

odtwarzania muzyki lub wideo albo kiedy ekran jest aktywny, stuknij suwak

Tryb

oszczędzania energii, aby włączyć tę funkcję.

5

Jeśli chcesz, aby funkcja

Eliminacja hałasu była włączona przez cały czas, kiedy

zestaw słuchawkowy jest podłączony, stuknij suwak

Tryb oszczędzania energii,

aby wyłączyć tę funkcję.

Zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu może nie być dodany w komplecie z

urządzeniem.

Możesz także włączyć funkcję

Eliminacja hałasu w panelu powiadomień, kiedy do urządzenia

jest podłączony zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji hałasu.

Jak dostosować ustawienia do hałaśliwego otoczenia

1

Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji hałasu.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Ustawienia akcesoriów >

Eliminacja hałasu > Hałaśliwe otoczenie.

4

Wybierz odpowiedni typ hałaśliwego otoczenia, a następnie stuknij pozycję

OK.