Sony Xperia Z3 Plus - Data i godzina

background image

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Jak ręcznie ustawić datę

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Data i godzina.

3

Wyłącz funkcję

Automatyczna data i godzina, stukając suwak.

4

Stuknij pozycję

Ustaw datę.

5

Muśnij w lewo lub w prawo albo użyj strzałek, aby ustawić żądaną datę.

6

Stuknij pozycję

OK.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru

Automatyczna data i godzina, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję

Ustaw godzinę.

5

Wybierz odpowiednie wartości godzin i minut.

6

Stuknij pozycję

OK.

Jak ustawić strefę czasową

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Data i godzina.

3

Wyłącz funkcję

Automatyczna strefa czasowa, stukając suwak.

4

Stuknij pozycję

Wybierz strefę czasową.

5

Wybierz jedną z opcji.