Sony Xperia Z3 Plus - Rozmiar wyświetlacza

background image

Rozmiar wyświetlacza

Za pomocą ustawienia

Rozmiar wyświetlacza można pomniejszyć lub powiększyć

wszystkie elementy na ekranie — nie tylko tekst.

Jak ustawić rozmiar wyświetlanej zawartości

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

3

Stuknij pozycję

Rozmiar wyświetlacza, a następnie ustaw żądaną wielkość

wyświetlania, stukając skalę.