Sony Xperia Z3 Plus - Synchronizacja z kontem Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizacja z kontem Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Jeśli Twoja firma korzysta z konta Microsoft Exchange ActiveSync, dostęp do firmowych

wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów jest możliwy bezpośrednio na

urządzeniu. Po przeprowadzeniu konfiguracji informacje będą dostępne w aplikacjach

E-

mailKalendarz i Kontakty.

Jeśli na urządzeniu Xperia™ masz skonfigurowane konto Microsoft® Exchange ActiveSync®

(EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu

PIN lub hasła. Dzieje się tak wtedy, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady

ekranu dla wszystkich kont EAS z korporacyjnych względów bezpieczeństwa. Skontaktuj się z

administratorem sieci w firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń

sieci zostały zastosowane do urządzeń przenośnych. Funkcja obsługi odcisków palców jest

niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

59

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dodaj konto >

Exchange ActiveSync.

3

Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.

4

Stuknij pozycję

DALEJ. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie

informacje dotyczące domeny i serwera, a następnie stuknij pozycję

DALEJ.

5

Stuknij pozycję

OK, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie

urządzeniem.

6

Wybierz metodę synchronizacji, interwał synchronizacji i dane, które chcesz

synchronizować z urządzeniem.

7

Stuknij pozycję

DALEJ, a następnie wybierz, jak chcesz otrzymywać

powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail.

8

Stuknij pozycję

DALEJ, wprowadź nazwę konta firmowego i stuknij pozycję

ZAKOŃCZ KONFIGURACJĘ.

9

W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić

serwerowi firmowemu na ustawienie określonych reguł zabezpieczeń na Twoim

urządzeniu, takich jak wyłączenie nagrywania głosu i używanie szyfrowania

pamięci.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Ustawienia i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia

tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

E-mail, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Ustawienia i wybierz konto EAS.

4

Stuknij pozycję

Częstotliwość sprawdzania.

5

W obszarze

Ustawienia godzin poza szczytem stuknij pozycję Częstość

sprawdzania, a następnie wybierz opcję interwału.

Jak usunąć konto EAS

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Konta i

synchronizacja.

2

Stuknij pozycję

Exchange ActiveSync, a następnie wybierz konto EAS, które

chcesz usunąć.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Usuń konto.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

USUŃ KONTO.

60

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.