Sony Xperia Z3 Plus - Robienie zrzutu ekranu

background image

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty

ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do czasu wyświetlenia ekranu z monitem.

2

Stuknij pozycję .

Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania

głośności i przytrzymując je.

Jak wyświetlić zrzut ekranu

1

Stuknij dwukrotnie pasek stanu, aby wyświetlić panel powiadomień.

2

Stuknij zrzut ekranu.

Zrzuty ekranu można również wyświetlić w aplikacji Album.